Çed Raporu Hazırlama ve PTD Hazırlama

Maden İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Ruhsat alım ve projelendirme gibi ruhsat hukukunun yürütülmesi ile ilgili Mühendislik ve MüşavirlikHizmetleri verilmektedir. İşletmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet yönünden nezaretini yapan, Maden Kanunun 29 uncu maddesi gereği faaliyet bilgi formunun hazırlanmasından sorumlu ve yetkili maden mühendislerimiz ile Teknik Nezaretçilik hizmetlerimiz yürütülmektedir. Üretim yapılan ruhsat sahalarında faaliyet bilgi formu ve imalat haritası, üretim yapıldığı dönemde ruhsat sahası için atanmış olan teknik nezaretçilerimiz veya Genel Müdürlüğe verildiği tarih itibariyle ruhsat sahası için atanmış durumda olan teknik nezaretçilerimiz tarafından imzalanır. Teknik nezaretçilerimizin imzası olmadan Genel Müdürlüğe verilen bu fıkrada sayılan belgeler geçersiz sayılır. İşletmenizi için Menkon Mühendislik kadrosundaki uzman Teknik nezaretçilerimiz bu süreçleri sizin adınıza takip etmektedir. • Bilgi dökümü alım ve sunum raporu hazırlanması
 • İlk Müracaat(Kum, Kalker, Maden, Mermer) Dosyası Hazırlanması
 • Genel Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması
 • Detay Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması
 • İşletme Projesi Hazırlanması
 • İşletme Faaliyet Bilgi Formu Hazırlanması
 • Ruhsat/Sertifika Devir Dosya Hazırlama Takip İşleri
 • Teknik Nezaretçilik Hizmetleri
 • Teknik Nezaretçilik Hizmetleri
 • Daimi Nezaretçi Atama Hizmetleri
 • İşletme Ruhsatı Takip Ve Alımı
 • Ön İnceleme Raporu Hazırlanması
 • Arama Projesi Hazırlanması
 • Arama Ruhsat Takip Ve Alımı
 • Ön Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması
 • Kaynak Rezerv Raporu Hazırlaması
 • İhale Müracaatı Dosya Hazırlama Hizmetleri
 • Arama Dönemi Üretim İzin Dosyası Hazırlanması Hizmetleri
 • Terk Raporu Hazırlanması Hizmetleri
 • Maden sevk irsaliyesi alımı
 • Patlayıcı Kapasite Raporu Hazırlanması
 • Topografik Ölçümleme Hizmetleri
 • İşletme Proje Haritaları(Jeolojik-Topografik Haritalar) Hazırlanması
 • Orman Çalışma Yeri, Pasa, Yol, Şantiye İzin Dosyaları Hazırlanması
 • İşyeri Açma- Çalışma (GSM) Dosyaları Hazırlanması İşletmeleri
 • ÇED(Çevresel Etki Değerlendirme) Raporu Hazırlama
 • PTD(Proje Tanıtım Dosyası) Hazırlama
 • Çevre İzin Ve Lisans Çalışmaları

Bize Ulaşın