Çevre Danışmanlık Hizmetleri

İzin ve lisans başvuruları sanayi tesisleri adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetki verilen çevre danışmanlık firmamız tarafından yapılmaktadır. Başvurular elektronik ortamda başvuruyu inceleyecek mercilere iletilmektedir. Bu merciler çevreyi kirletici etkisi yüksek olan tesisler için Bakanlık Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, çevreyi kirletici etkisi olan diğer tesisler için ise çevre ve şehircilik il müdürlükleridir. İlgili mevzuatlar açısından gerekli irdelemeler yapılarak tesisin çevre izin ve lisans işlemleri yapılmaktadır. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgeli Firmamız; müşterilerine Çevre izin ve lisansları Danışmanlık-Yönetim Hizmeti sunan bir kuruluştur.

Hizmet Verdiğimiz Başta, Hastane ve Sağlık Kuruluşları, Maden Sahaları, Hazır Beton Tesisleri, Fabrikalar, Mezbaha, Tuz İşletmeleri, Enerji Sektörü, Arıtma Tesisleri, Kimya, Üretim Tesisleri, Organize Sanayi Bölgeleri ve Enerji Sektörlerinde danışmanlığını yapmış olduğumuz Resmi ve Özel Sektöre ait birçok işletmeler Menkon Mühendislikten hizmet almaktadırlar. Yetki alan Çevre Danışmanlık Firmamız çalışmalarına devam etmektedir.

Çevre İzinleri Kapsamında İzin Alması Gereken Sektörler

Enerji Endüstrisi , Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi, Metal Endüstrisi, Kimya ve Petrokimya Endüstrisi , Yüzey Kaplama Endüstrisi, Orman Ürünleri ve Selülöz Tesisleri , Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık, Atık Yönetimi, Maddelerin Depolanması, Doldurma ve Boşaltılması , Kentsel ve/veya evsel nitelikli atık su arıtma tesisleri, Limanlar, Yat limanları, Turizm konaklama tesisleri, tatil köyleri ve/veya turizm kompleksleri, Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almayan, alıcı ortama atıksu deşarjı olan işletmeler, Hastane ve sağlık kuruluşları ve diyaliz merkezleri Çevre izinleri alması gereklidir.

Bize Ulaşın