Çed Raporu Hazırlama ve PTD Hazırlama

Çevre Sektöründe hizmetlerimizden şirketimizin ana çalışma birimlerinden olan Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Biriminde ÇED, Proje Tanıtım Dosyaları, ÇED sonrası (inşaat ve işletme aşamalarında) izleme, Çevre Yönetim Planlarının Hazırlanması, Hava Kirleticilerinin Atmosferik Dağılım Modellemeleri, Gürültü Modellemeleri, Akustik Rapor Hazırlanması, vb konular üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

ced

Hizmet Verdiğimiz Başta, Hastane ve Sağlık Kuruluşları, Maden Sahaları, Hazır Beton Tesisleri, Fabrikalar, Mezbaha, Tuz İşletmeleri, Enerji Sektörü, Arıtma Tesisleri, Kimya, Üretim Tesisleri, Organize Sanayi Bölgeleri ve Enerji Sektörlerinde danışmanlığını yapmış olduğumuz Resmi ve Özel Sektöre ait birçok işletmeler Menkon Mühendislikten hizmet almaktadırlar. Yetki alan Çevre Danışmanlık Firmamız çalışmalarına devam etmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED Raporları’nın ve Proje Tanıtım Dosyaları’nın Hazırlanması için, şirketlere Yeterlik Belgesi vermekte olup, Şirketimizi de Bakanlık tarafından “ÇED Raporu hazırlamaya yetkili” olduğunu belirtir “YETERLİK BELGESİ” verilmiştir.

Çed Süreci

ÇED; gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.

Çevresel etki değerlendirmesi süreci; Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 8. ve 16. maddelerinde belirtilen başvuru ile başlayan ve işletme sonrası çalışmaların uygun hale geldiğinin belirlenmesi ile sona eren süreçtir.

Proje Tanıtım Dosyası (PTD)

Proje tanıtım dosyası; Seçme Eleme Kriterlerine tabi projelere Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanan dosyadır.

Hazırlanan dosya Valiliğe sunulur. Valilik 5 işgünü içinde dosyayı uygunluk yönünden inceler. Valilikçe; uygun bulunan dosya üzerinde 15 işgünü inceleme ve değerlendirme yaparak, 5 işgünü içerisinde karar verir.

Valilikçe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri) Verilen Karar;
Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı: Seçme eleme kriterlerine tabi projelerin önemli çevresel etkilerinin olmadığı ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığını belirten Bakanlık kararıdır. Gerekli izinler alınarak yatırıma başlanmasında sakınca yoktur. Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir kararı: Seçme eleme kriterlerine tabi projelerin çevresel etkilerinin daha detaylı incelenmesi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasının gerektiğini belirten Bakanlık kararıdır. Uygulanacak EK-1 prosedürü sonuçlanmadan yatırıma başlanamaz.

Bize Ulaşın